SEV-102: Anaokulu Öğretmenleri için Öğrenci Merkezli Öğretim

SEV-102: Anaokulu Öğretmenleri için Öğrenci Merkezli Öğretim

Çevrimiçi öğretime geçiş, zaman, uygulama, sabır ve kendiniz için hissedeceğiniz sağlıklı dozda bir merhamet gerektirir. Bu modüler ders, öğrencilerin öğrenme süreçlerini etkili bir şekilde desteklerken, anaokulu öğretmenleri için çevrimiçi ve hibrid öğrenme ortamlarına adapte olmayı kolaylaştıracak, anaokulu öğrencilerinin yaş ve gelişim özelliklerine özgü bilgi içeren ek videolar, deneyim paylaşımları, kaynaklar ve uygulama örnekleriyle zenginleştirilmiştir.

SEV-102: Anaokulu Öğretmenleri için Öğrenci Merkezli Öğretim

Program Açıklaması

Modül 1: Çevrimiçi Öğrenme Kültürü Oluşturma 
Katılımı teşvik eden, doğrudan yaklaşım, net davranışsal beklentiler ve özdeğerlendirme ile öğrenci özerkliğini besleyen süreçler ve prosedürler oluşturun ayrıca hem çevrimiçi hem de hibrit öğrenme ortamlarında öğrencilerinizin sizinle ve arkadaşları ile daha güçlü kişisel bağlar kurmalarını sağlayın.
 
Modül 2: İlgi Çekici Tartışma Soruları Oluşturma
Senkron ve asenkron tartışmalarda öğrencilerinizin bildiklerini ortaya çıkarmak, anlama seviyerlerini ölçmek, eleştirel düşünme becerilerini harekete geçirmek ve işbirliğine dayalı öğrenmelerini desteklemek için uygulamaya yönelik çerçeveler kullanarak iyi yapılandırılmış sorularla öğrencilerinizin senkron ve asenkron tartışmalara katılımları konusunda ilham verin.
 
Modül 3: Canlı Dersleri Kolaylaştırmak
Öğretimsel staratejilerinizi çevrimiçi öğretme ve öğrenme süreçlerini destekleme amacıya düzenleyin, senkron dersleri daha iyi yönetin, öğrencilerinizi aktif tartışmalara çekin, esnek gruplama stratejileri ile işbirliğine dayalı öğrenmeyi destekleyin ve zaman içinde öğrencilerinizi bireysel olarak desteklemeyi amaçlayın.

Modül 4: Çevrimiçi ve Hibrit Öğretimsel Stratejiler
Farklılaştırılmış öğretimi desteklemek için dijital araçlar kullanın, istasyonlar, proje tabanlı öğrenme, seçim tahtası, ters-yüz öğrenme, oyun listeleri ve 5E öğretimsel model gibi öğrenci merkezli stratejileri uygulayın.
 
Modül 5: Motivasyon, Derse Bağlama ve Esneklik 
Öğrencilerinizi ve daha önemlisi kendinizi motive edin. Harika bir çevrim içi eğitmen olmak için gereken öğrenme süreci boyunca sebat etmek ve esnekliğinizi arttırmak için planlama yapmak. Ayrıca, kendiniz ve öğrencileriniz için sağlık ve zindelik sağlamaya odaklanın.
 

SEV-102: Anaokulu Öğretmenleri için Öğrenci Merkezli Öğretim


   Program için aktif bir oturum bulunamadı.  
x
Sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi.
Tamam
Top